Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 6.3.2010

24. 3. 2010

Datum / Místo:

06.03.2010, 10.00hod, Hřiště Stonařov

Zúčastnění:

viz příloha - 1

 

Rozdělovník:

viz zúčastnění

IČO: 

181 99 372

Téma:

Aktuální dění v  TJ

A.  Program

 

1.      Zahájení  - předseda TJ – p. Prycl

2.      Návrh programu a jeho schválení -  p. Zvěřina

·         zpráva o činnosti VV – p. Zvěřina

·         zpráva o činnosti fotbalového oddílu  - p. Šána

·         zpráva o rekreačním sportu – p. Štancl

·         zpráva o hospodaření klubu – p. Šmarda

·         zpráva revizní komise – p. Špaček

·         volba nového VV TJ

·         usnesení VH

·         diskuze

·         schválení průběhu VH

·         závěr

3.      Volba volební komise –

                               1 předseda – p. Plavec

                               2        člen  -  p. Škrdla

                               3        člen  - p.Špaček

·         odhlasování…

4.      Návrh kandidátů VV pro volební období 2010-2012

                - předseda  – p. Prycl

                -  manažer    – p. Zvěřina

                - hospodář – p. Šmarda

                - správce    -  p. Příhoda

                - předseda FO – p. Šána Roman 

                - předseda reviz. komise – p. Špaček Jiří

                - členové – p. Špaček, Jakub Šmarda

                - předseda rekr. sportu – pí. Špačková

                - člen VV – Štancl Zdeněk   

   5. Diskuze

   7. Hlasování o novém složení VV

   8. Usnesení VH

            -     schválení hospodaření v roce 2010    

·         schválení sportovních a kulturních akcí v roce 2010

·         schválení rozpočtu TJ

  9. Diskuze + občerstvení

10. Schválení usnesení – hlasování

11. Závěr

·         Zpráva o činnosti VV 2009 – p. Zvěřina

·         VV se dle potřeby v min. období sešel 2krát

·         řešil úkoly dle aktuálních potřeb TJ a snažil se o správný a hladký průběh všech akcí pořádaných pod hlavičkou Tj

                       - VV pracoval v následujícím složení - předseda  – p. Prycl

                               -  manažer    – p. Zvěřina

                               - hospodář – p. Šmarda

                               - správce    -  p. Příhoda

                               - předseda FO – p. Štancl  

                               - předseda reviz. komise – p. Špaček

                                        - členové – pí. Vlčková, p. Lysý

                               - předseda rekr. sportu – pí. Špačková

členská základna se v roce 2009 rozrostla opět o 8 členů – fotbalisté, rekreační sport, běžci, tenisti, ženy = dohromady tedy tvoří 192 aktivních členů

brigádnické hodiny – v roce 2009 se odpracovalo zhruba 1300brigádnických hodin, podílelo se na tom skupina 8mi lidí. V loňském roce 2008 je to pokles o cca 300. Ostudou je nedodělané zadní hřiště.

Loni jsem apeloval na všechny z nás a žádal vás o pomoc při všech akcích pořádaných TJ, bohužel  tato žádost přišla opět v niveč

Mylím si, že je nutné zmínit dopad celosvětové hospodářské krize. Pro nás to znamená – odliv sponzorů, nižší tržby atd…v hospodářské zprávě se dozvíte, jak proběhlo hospodaření v roce 2009. Co nás ovšem čeká je :

1.      členské příspěvky – nekompromisně

2.      pokrácení dotací/příjmů na sport o cca 50%

3.      zavedení vybírání vstupu na fotbalové utkání A,B pro každého, tedy včetně členů fotbalových oddílů…

4.      hřiště a jeho pronájem – víceúčelová plocha.

 

Zcela nepřípustná je neúčast členů TJ Sokol Stonařov – viz prezenční listina…

 

 

   

·         Zpráva o činnosti fotbalového oddílu – p. Šána

Výsledky fotbalových oddílů za uplynulý rok můžeme považovat za velmi úspěšné…A tým muži se vrátil do 1.A třídy , kd po podzimní části obsadil horní polovinu tabulky. Od těchto úspěchů se samozřejmě také odvíjí i družstvo B, které atakuje TOP pozice v jejich skupině. Dorost , žáci a přípravka velmi dobře reprezentují…

Loňský rok bych rád rozdělil do 2 kategorií :

          Nepovedlo se…

·         Zapojení členů do brigádnické činnosti, dlouhodobý problém

·         Nesehnání dalších finančních prostředků

·         Oplotit hlavní hřiště

·         Tréninkové hřiště není možné používat oficiálně v soutěžích

·         Zavedení pravidelného režimu pro úklid na hřišti

   Povedlo se…

·         spolupráce s hasičským sborem

·         postup A týmu do Atřídy

·         víceúčelové hřiště a jeho otevření

·         uspořádání soustředění

·         zateplení budovy ( staré )

·         zprovoznění Web.stránek…

 

·         Zpráva o činnosti rekreačního sportu – p. Štancl

·         Veškeré naplánované akce se uskutečnily…( vyjma běhu na běžkách )

·        

 

·         Zpráva o hospodaření v roce 2009 – p. Šmarda

            -  viz. kniha hospodaření

·         Zpráva revizní komise - p. Špaček

·         Revizní komise pracovala v posledním volebním období 2007-2009 ve složení – předseda revizní komise – P. Špaček a členové – p. Lysý a pí. Zvěřinová. Za tuto dobu neshledala žádnou neshodu v práci , či hospodaření TJ. Tímto bych chtěl poděkovat svým spolupracovníkům za pomoc a podporu.

 

 

- schválení plánu kulturních a sportovních akcí v roce 2010

           -  Aleje na běžkách   - leden

           -  Stonařovské Aleje  - květen

           -  tenis – turnaj - červen  

           -  nohejbal, volejbal, drakiáda – červenec, srpen

           -  fotbalový turnaj o putovní pohár  

           - pouťové zábavy

 

 

Diskuze + občerstvení

·         P. Plavec

·         Katastrofální účast na VH, jsem velmi zaskočen L, je zvláštní, že zde nejsou ani trenéři jednotlivých týmů, není zde celý VV…

·         Pochválit bych chtěl – trenéry i trenérky za podporu mládeže v obci

·         Zamyslete se na informovaností, tok informací…

·         Přislíbil pomoc při hledání sponzorů ( Syner )

·         Vyzval k zapojení „srdíčka“ a zatnutí zubů v této nelehké době

·         Nepřislíbil finanční pomoc ze strany městyse v roce 2010

·         Běžci

·         Blahopřání panu Stokláskovi – 401závodů – rekordman

·         Konstatování – trend ve Stonařově bohužel upadá…

·         Příspěvky

·         Příspěvek oddílový aktivních fotbalistů – 500Kč a 300Kč mladší rokem narození 1991 – vice informací viz příloha

·         Příspěvek oddílový na rekreační sport ( vstupenka na víceúčelové hřiště ) schváleno – 300Kč

 

·         Využívání víceúčelového hřiště

·         Klíče k vyzvednutí u p. Štancla ( jinde není možné )

·         Platba – 50Kč/kurt/hod – předem

·         Zablokování termínu lze na stránkách Obce Stanařov

·         Otevřený bod – provoz přes prázdniny + možnost nákupu permanentek na fotbalové zápasy mužů…

·         Zavedení placení vstupného na fotbalové zápasy mužů pro všechny ( mimo žen ) , kteří nezaplatili ( nejsou ) aktivní členové fotbalových oddílů

 

·         POVINNOSTÍ KAŽDÉHO ČLENA TJ SOKOL STONAŘOV JE ÚČAST NA VH…v příloze uvedena členská základna TJ Sokol Stonařov

  

 

Schválení usnesení – hlasování - schváleno

 

Závěr – p. Prycl

·         poděkování všem odstupujícím členům VV a účast na této

schůzi

 

 

                                                       Pavel Zvěřina

Manažer TJ Sokol Stonařov